Icons Icons

Välkommen till Hälsokällan - Traditionell Kinesisk Medicin i modern tid

En klinik med över 20 års erfarenhet specialiserad på kvinnorelaterade sjukdomar.

Läs mer om Hälsokällan

Vad är Traditionell Kinesisk Medicin; Akupunktur & örtmedicin? Vad kan behandlas med TKM?

Vad är det som gör att Traditionell Kinesisk Medicin är så speciell? Här följer en översikt över sjukdomar/obalanser som framgångsrikt behandlas med TKM, Akupunktur och örtmedicin:

Läs mer

Kvinnans hälsa

Läs mer

Gynekologiska besvär/sjukdomar

Läs mer

Infertilitet, IVF & missfall

Läs mer

Klimakteriet

Läs mer

Blogg | 13 september

Qigong

Qigong, 气功, är en värdefull kulturell egendom i Kina och en viktig komponent i den Traditionella Kinesiska Medicinen. Ursprunget till Qigong tror man kan spåras så långt som ca 5000 år tillbaka i tiden, men man vet med säkerhet att …

Läs mer

Nurturing life through the body, heart, and spirit with the wisdom of Traditional Chinese Medicine