Icons Icons

Kvinnor som har svårt att bli gravida känner sig ofta i obalans med sin hälsa på något sätt; man har en oregelbunden menstruationscykel, värk i samband med mens, man känner sig trött, stressad, har en låg bastemperatur etc. Det kanske inte finns direkta problem med själva fertiliteten, med det finns andra hälsoproblem som stör den. För att öka chanserna att bli gravid så måste även de andra hälsoproblemen åtgärdas. Kroppen måste komma i balans. Först då är den stark nog att orka bära och försörja ett barn vilket leder till att fertiliteten stärks.

Diagnoser som PCOS, dålig äggkvalitet, lågt AMH-värde, endometrios eller andra gynekologiska sjukdomar behöver inte betyda att du inte kan bli gravid!

 

Våra behandlingar syftar till att återställa balansen i din kropp och därmed förbättra din hälsa och fertilitet!

Resultat du kan förvänta dig

 

1. Ökad kvalitét på ägg och spermier

 

2. Ökad chans att bli gravid vid IVF och naturlig väg

 

3. Skydd från missfall

 

TCM kan förbättra fertiliteten hos kvinnan och förmågan att bli gravid på flera sätt

 • Stärka äggstockarnas förmåga att producera ägg med bättre kvalitet
 • Reglera hormoner för att producera ett större antal folliklar
 • Vid lågt AMH-värde
 • Reglera menstruationen
 • PCO och PCOS
 • Öka blodflödet till livmodern
 • Öka tjockleken på livmoderns slemhinna
 • Slappna av livmodern så den blir mer mottaglig för det fertiliserade embryot
 • Hjälpa patienten till avslappning och minska stress
 • Vid upprepade, misslyckade IVF försök
 • Minska biverkningar från läkemedel som används i IVF och gynekologi
 • Minska risken till samt förhindra missfall m.m.

 

TKM ökar den manliga förmågan att befrukta ägget.

Den viktigaste orsaken bakom manlig infertilitet är oförmågan att bilda tillräckligt med friska spermier. TKM stärker kroppen och funktionen hos könsorganen och ökar antalet spermier, förbättrar spermiers morfologi och motilitet. Akupunktur minskar stagnation i bukhålan samt ökar blodflödet i bukhålan. Förbättrar funktionen hos könsorganen för att skapa mer volym, antal och bättre morfologi hos spermier.

Något att tänka på är att spermieproduktionen tar  ungefär 72 dagar. Inklusive transporttid genom systemet tar det 3 månader totalt från dagens bildande till nya starkare spermier. Även om spermieproduktion anses ”normal” inom västerländska medicinen kan det faktum att man ligger nära den nedre gränsen leda till underfertilitet hos många par.

 

De 6 gyllene kriterierna för att bli gravid

 

Varma fötter

Varma fötter indikera att kroppens ämnesomsättning och cirkulation är tillräckligt bra för att bära ett barn. Det är viktigt att du håller dina fötter varma. Förr ansåg läkarna i Kina att en ”kall Uterus” var orsaken till infertilitet.

Bra menstruation

Menstruationscykel ska vara 28-29 dagar lång.  Det ska inte finnas någon värk i buk eller rygg. Du ska blöda måttligt i ca 4 dagar och det ska inte finnas några klumpar i blodet. Det tar 3-6 månader att korrigera en oregelbunden menstruationscykel.

Mental stabilitet

En stabil mental sfär är viktigt. Finns en obalans kan den mentala sfären och humöret påverkas starkt, vilket i sin tur påverkar hormonerna som styr fertiliteten. Kvinnan kan märka detta om hon är känslomässigt instabil, lättstressad och på dåligt humör.

Mängden flytningar

Flyttningar bör vara väldigt lite eller ingenting alls utom vid dagarna för ägglossning. För mycket flytning är inte en optimal miljö för ägget att fästa eller embryot att växa i.

Energinivån

Det är viktigt att du har tillräckligt med energi. Först då kommer kroppen att ha energi till att bära ett barn.

Väl fungerande mage

Magen är ansvarig för näringsupptag, vilket påverkar det allmänna tillståndet och bildandet av Qi och Blod.

IVF och Traditionell Kinesisk Medicin

Medicinsk forskning visar att akupunkturbehandling kan förbättra cirkulationen i livmoderns kärl, stärka ägglossning och gulkroppshormon. Akupunkturbehandling i samband med IVF ökar chanserna att bli gravid och minskar risken för missfall.

I samband med IVF-behandlingar har man sett att upprepade behandlingar gav en förbättrad genomblödning till äggstockarna, vilket förbättrar äggkvaliteten, och livmodern vilket i sin tur påverkar livmoderslemhinnans tjocklek och mottaglighet. Detta skapar tillsammans en idealisk miljö för implantation

Hos män hjälper akupunktur att lösa blockeringar i bukhålan och därmed förbättra cirkulationen till könsorganen. TCM förbättrar antalet spermier, kvaliteten samt motiliteten.

Akupunktur stärker ditt immunförsvar och minskar den känslomässiga stressen.  Det lindrar också biverkningar av läkemedel som används under IVF programmet. En mer avslappnad kvinna kommer att uppleva mindre eller förhindra kontraktioner i uterus, vilket förbättrar implantationsfasen.

Ungefär 3 månader innan IVF proceduren startar, rekommenderas att kvinnor och män genomgår akupunktur, kost och naturläkemedelsterapi för att reglera och förbättra funktionen hos sina kroppar. Förberedelserna  kommer att öka IVF framgången.

Den senaste forskningen visar att TKM kan öka fertiliteten vid IVF med upp till 70 %.

Missfall och Traditionell Kinesisk Medicin

Missfall är ett vanligt problem när det gäller infertilitet. Vissa förklaras som auto-immuna men orsaken bakom de flesta har den västerländska läkekonsten ingen förklaring till, vilket kan leda till upprepade missfall.

Missfall tidigt i graviditeten kan inträffa om ägg och/eller spermiekvalitét är dålig och/eller om dina hormoner inte kan öa tillräckligt fort som graviditeten kräver. Sent missfall inträffar när kvinnans kropp inte har tillräckligt med energi och blod för att försörja och bära barnet.

Vid missfall förlorar kroppen alltid blod och energi. Därför kan upprepande missfall också leda till att du kan få svårighet att bli gravid igen.

Att återställa  balansen i kroppen och stärka den är sättet att förbättra den allmänna hälsan. När kroppen åter nått ett balanserade tillstånd kommer din kropp att kunna försörja och bära ett barn utan risk för missfall igen.