Icons Icons

Menstruation

Läs mer

Gynekologiska besvär/sjukdomar

Läs mer

Infertilitet / IVF

Läs mer

Havandeskapets 9 månader & akupunktur under graviditeten

Läs mer

Postpartum

Läs mer

Klimakteriet

Läs mer

Nu Zi Qigong / Kvinnans Qigong

Läs mer

 

 

Den Traditionella Kinesiska Medicinens förfining, både när det gäller diagnos och behandling, är svår att matcha.

I vår moderna tid fortsätter gynekologi att vara en medicinsk specialisering genom vilken utövare av TKM, både när det gäller behandling med akupunktur och örter, får imponerande och långtgående resultat. Även motsträviga kroniska tillstånd som olika menstruella obehag, gynekologisk besvär/sjukdomar eller infertilitet, där biomedicin inte kan erbjuda bestående eller säkra behandlingsalternativ, kan behandlas effektivt.

 

Kvinnans fysiologi är en del av det kosmiska livet.

Allt levande är en blandning av och en balans mellan yin/yang. Balansen uttrycker sig i Blodet, Qi och dess rörelse. Dessa två komponenter visar hela individens vitalitet och hos kvinnan är balansen dem emellan avgörande för hennes fysiologiska funktion. Den ständiga påfrestningen av Blodet som kvinnans kropp utsätts för, kan leda till att kvinnan drabbas av olika obalanser både kroppsligt och i den mentala sfären.
En balans mellan Blod och Qi är tecken på bra hälsa, stark vitalitet hos individen, bra balans i känslolivet och bra lyster i ansiktet. Detta kan påvisas på individens temperament.

 

3 Gyllene Tillfällen

Kvinnans kropp är speciell och under kvinnans liv uppstår ”3 Gyllene tillfällen” när kvinnan antingen kan stärka sin hälsa eller försämra den. Dessa tre tillfällen är Menstruationen, Postpartum och Menopaus. Om vi förstår dessa naturliga cykler och anpassar oss efter och lever i samklang med dem, kan vi stärka vår vitalitet, Njurarnas Jing, och därigenom stärka vår motståndskraft till sjukdomar.

 

Kvinnans Liv i 7-års cykler

Inom Traditionell Kinesisk Medicin beskriver man kvinnans liv i 7 års cykler. Detta beskrivs i boken Huangdi Neijing.

Läs mer

婦人之別有方者,以其胎妊, 生產,崩傷之變也。 是以婦人之病,比之男子十倍難療。 The reason why separate formulas exist for women is the transformations [caused by] pregnancy, childbirth, and collapse damage (i.e. strong vaginal bleeding). For this reason, women’s diseases are ten times more difficult to cure than men’s.

Sun Simiao 孫思邈