Icons Icons

TKM är effektiv vid behandling av återkommande gynekologiska problem, såsom:

 • Endometrios
 • Myom fibroids i livmodern
 • Cystor på äggstockar
 • Vestibulit
 • Bakteriell vaginos och Candidavaginit
 • PCO och PCOS
 • PMS och PMDS
 • Blödningsbesvär
 • Torra slemhinnor
 • Irritation, sveda och klåda i underlivet m.m.
 • Besvär relaterade till menstruationen, se Menstruation

 

Traditionell Kinesisk Medicin har betydande fördelar vid behandling av olika gynekologiska besvär och sjukdomar, helt utan biverkningar från läkemedel.

 

Inom konventionell västerländsk medicin behandlas ofta gynekologiska störningar/tillstånd med kirurgi, hormoner, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), antibiotika etc. Även om effektiviteten av dessa behandlingar är snabb och allmänt accepterad, finns det många potentiella biverkningar såsom illamående och kräkningar relaterade till operation/bedövningsmedel; sexuella problem efter hysterektomi; hudutslag eller matsmältningsproblem relaterade till läkemedel, eller allvarligare lever-, njur- och hjärtsvikt relaterat till vissa läkemedel, särskilt när de tas under en längre period. Dessutom kanske vissa kvinnor inte svarar på dessa behandlingar.

 

Målet med all behandling är att lindra symtomen samt att förbättra och återställa patientens allmänna hälsa och att förbättra dennes livskvalitet. Detta kan uppnås genom integrering av  TKM i konventionell medicin.

 

I Kina finns det en lång historia av behandling av gynekologiska störningar/ sjukdomar med TKM.  Tusentals fallrapporter har visat effektiviteten av TKM vid behandling av dysmenorré och andra symtom/tillstånd associerade med menstruation, PCOS, endometrios, vaginal flytning och många fler. TKM kan tillhandahålla ett säkert och effektivt komplement eller alternativ till konventionell medicin vid behandling av gynekologiska störningar.