Icons Icons

Medicinsk Qigong

Läs mer

Nei Yang Gong

Läs mer

Nu Zi Qigong / Kvinnans Qigong

Läs mer

Hebei Medical Qigong Hospital

Läs mer

Qigongresa

Läs mer

Qigong

är en inre träning och består av unika metoder för att träna kroppen, andningen och sinnet vilka korresponderar med de ”3 skatterna” – Jing (våra essenser), Qi (vår livsenergi) och Shen (vår Ande). Genom att förena rörelse, andning och koncentration stärks och balanseras vår livsenergi, Qi, i hela kroppen. Cellerna syresätts och får näring och vårt nervsystem balanseras. Qigong stimulerar även körtelsystemet vilket påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling.

Dessa metoder har bevisats effektiva för sina hälsobringande effekter, både när det gäller att behålla och befrämja god hälsa samt när det gäller tillfrisknande från sjukdomar. Genom att stimulera organens funktion i syfte att harmonisera kroppen och Anden utvecklas i djupet av oss en hårfin balans mellan hälsa och ett högre välbefinnande. Qigong mobiliserar Qi som levandegör kroppen att tonifiera sin vitalitet och harmonisera de inre organen tillsammans med en vital, självrengörande andning.

Att träna Qigong innebär att du får en ökad kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro vilket leder till en djupare stillhet och närvaro i vardagen. Du blir medveten om dina känslor och träningen balanserar ditt känsloliv vilket leder till att du utvecklar ett lugnare och gladare sinne.

I Qigong träning praktiseras kroppsrörelser och kroppsställningar långsamt och medvetet. De är utformade för att utveckla en integrerad rörelse och full kroppsmedvetenhet, optimal hållning och harmoni mellan toppen av huvudet och botten av ryggraden, balans och rotning med jorden, flödande, avslappnande och frigörande, en mjuk kraftfullhet och en inre styrka.
När det gäller sinnet är målet att vara fullständigt närvarande i nuet. Sinnet blir stilla. Ett fullständigt närvarande sinne kan utforska det inre och dröja sig kvar i andningen, hela kroppen eller dess specifika delar. Vi förenas med himmel, jord & naturen – Universum.

 

”Qigong är en kärleksfull förening mellan kroppen, själen och universum och för varje steg du tar blir livet vackrare.”

Qigong

bestod ursprungligen av olika andnings och meditationstekniker som Taoisterna uppfann för att stärka och kultivera sin Qi och få ”evigt liv”. Ca 200 BC utformades de första rörelserna, ”De Fem Djuren”, av en berömd kinesisk örtläkare vid namn Hua Tuo. De fem djuren han  studerade var björnen, tranan, apan, tigern och hjorten. Han studerade hur de vilda djuren levde och hur de rörde sig för att upprätthålla sin balans i kroppen och han insåg att människorna hade tappat denna naturliga förmåga.

TRÄNINGEN OCH DEN INRE UTVECKLING

Gong fa 功 法

TRÄNINGSMETODER

De olika träningsmetoderna kan vara dynamiska, statiska och stilla meditation men trots dess olika utförande bygger de på samma principer om stillhet och avslappning, rättfärdighet, och sanningsenligt, upprätt, flexibilitet och lätta rörelser, rotning och stabilitet. Det handlar om att bygga en form för och strukturera den energetiska kroppen. Harmoniera de tre yttre krafterna: axlar – höfter, armbågar – knän, handleder – fotleder. Via din mittlinje och bäckenet ska du förena toppen på huvudet och botten av ryggraden i en enhet. Utifrån denna korrekta yttre form låta Qi cirkulera fritt och i en spiral uppför ryggraden. När en del av kroppen rör sig, rör sig allt på samma gång! Om vi ​​i början av vårt lärande uppmärksammar dessa principer får vi gradvis en annan förståelse för hur våra rörelser påverkar Qi´s rörelse och cirkulation i kroppen.

Alla olika metoder (gong fa 功 法) arbetar med kroppen och dess form som en enhet vilket gradvis leder till en förening mellan kropp och ande.

Följaktligen kommer vi till en annan nivå i vår träning: mekanismen av lidande som modifierar vår psyke och skapar emotionell balans (xin fa 心法).

 

Xin fa 心法

HJÄRTATS ÖPPNANDE

Begreppet ”hjärta” är brett i kinesisk kultur och medicin. Hjärtat är kopplat till vårt medvetande och vår vision om livet. Dess tillstånd manifesterar sig i utvecklingen av känslomässig stabilitet, godhet, tolerans, acceptans, öppenhet, inre styrka …

Ett befriat hjärta (xin fa 心法) spelar en viktig roll i utvecklingen av vår egen träning. Enligt orientalisk visdom ”återvänder de tio tusen metoderna till hjärtat ”(wan fa gui xin 万 法 归 心).

På en mer avancerad nivå, när det gäller den inre träningen (nei gong 内功), ger intentionen och uppvaknande av ditt medvetande sina aspekter till de energiska övningarna.

Hjärtat manifesterar sig i vårt globala varande genom positiv energi. Sinnets livlighet och vitaliteten i kroppen.

Stillhet i hjärtat ger potential för rörelse och transformation (dao fa 道 法)

 

道 法 Dao fa

DIN VÄG

Öppnandet av hjärtat i regelbunden och djupgående träning leder oss till varandets medvetenhet.

Vi skapar naturligt en attityd och närvaro i det dagliga livet och fortsätter vår väg till visdom.  En stillhet inuti infinner sig för att fullt ut välkomna livet.

Kultivera ditt hjärta och sinne. Gå vidare på din väg. Utveckla en visdom som berikar ditt liv.

 

.

.

Qigong är en sammanfattning av två kinesiska begrepp; Qi och Gong

“Qi” är en speciell frekvens av energi som enkelt översätts till “livsenergi”. Qi genomsyrar hela universum, naturen och människan. Qi är i ständig förändring och nödvändig för alla livsprocesser och omsluter och ger näring till kroppens alla delar. Qi utgör grunden för den kinesisk medicinen.

“Gong” översätts till extraordinär prestation/arbete eller träning.

“Qigong” betyder helt enkelt att man tränar sin livsenergi.

 

Qigong bygger på läran om Qi

och studier av naturen och består av mjuka, långsamma rörelser med inslag av stretching. Dessa kombinerade med speciella andningstekniker och reglering av sinnet gör att kroppens akupunktursystem aktiveras och harmonieras.

 

Qigong består av

Dong Gong, rörlig Qigong, associerad med långsamma rörelser som kombineras med visualisering och speciella andningstekniker.

Jing Gong, stilla Qigong, där det inte finns några synliga rörelser på utsidan utan rörelse på insidan. Jing Gong tillåter oss att söka djupt inuti oss själva, att förstå Qi genom din kropp, din andning och ditt medvetande. Jing Gong är övningar som kraftfullt leder oss till stillhet inuti.

I båda dessa delar är det övningar där vi kombinerar andning, inre visualisering och rörelse som tillsammans harmonierar och reglerar cirkulationen av Qi och blod samt balanserar Yin och Yang, vilket är en förutsättning för hälsa enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Vissa metoder betonar den andliga tillväxten mer än andra.

 

Qigong har många olika inriktningar

 • Medicinsk Qigong – En av hörnstenarna i den Traditionella Kinesiska Medicinen som består av rörelser, andning och visualisering som är utformade för att korrigera obalanser i kroppen. Här krävs att instruktören har goda kunskaper både inom den specifika formen av Qigong samt inom Traditionell Kinesisk Medicin.
 • Hälso Qigong – Består av rörelser som inte är lika djupgående som Medicinsk Qigong men har många hälsobringande effekter.
 • Meditation, Nei Gong.
 • Taiji Quan

Qigong är för dig som vill

 • Uppnå god hälsa, äkta glädje och känsla av välbefinnande.
 • Förstå, undersöka, förändra och utveckla livet. Livets sanna innebörd och mening kan uppfyllas.
 • Få ett fantastiskt och kraftfullt verktyg att använda dig av och jobba med genom livet.

 

Vad kan Qigong göra för dig?

 • Stärker muskler och skelettet​
 • Förbättrar lungkapaciteten
  Korrekt och djup andning har många hälsobringande effekter; Blodet syresätts korrekt, sinnet slappnar av, de inre organen masseras och stärks m.m.
 • Förbättrar sömnen
 • Stärker immunförsvaret
 • Stressnivån sjunker och avslappningsförmågan ökar
 • Lindrar värk och spänningar
 • Det centrala nervsystemet stimuleras     m.m.

 

 

Qigong har varit väl förborgade kunskaper, tillgänglig för endast en mästare och en liten krets utvalda lärjungar i deras sökande efter andlig utveckling och inte förrän 1949 bröt den medicinska experten Liu Guizhen mot den gamla traditionen och började lära ut Medicinsk Qigong till allmänheten.

Yang Sheng

Qigong är en del av den kinesiska ”Yang Sheng” kulturen. Denna filosofi handlar om hur man ska ”Nära livet” för att på bästa sätt skapa ett långt och hälsosamt liv. Denna vackra term omfattar inte bara rörelseövningar och meditationer, utan även hur vi ska leva i samklang med universum, årstiderna, naturens och dygnets växlingar för att på så sätt bidra till fysisk, mental, känslomässig och andlig balans, ”Ett tomt hjärta”, fritt från känslor och begär. Yang Sheng kulturen är inte heller begränsad till personligt välbefinnande. Att ”Nära livet” är att leva i harmoni med allt omkring oss, hela naturen. Med influens från de 3 kinesiska visdomarna; Taoism, Buddhism och Konfucianism är Yang Sheng kulturens grundläggande syfte att utveckla människans sensoriska förmågor genom en harmonisk anpassning till sin miljö.

Daoisterna påtalade också att människan måste försöka att leva efter ett ”icke strävande” – ”Wu Wei” – för att kunna uppnå det naturliga tillståndet av sinnet i vilket tankar och idéer flödar som vatten runt hinder som finns eller som uppstår omkring oss.  Ett sätt att vandra längs livets väg och vara i harmoni med tingen som de är.  Wu Wei handlar inte om att man inte ska göra något eller ha något mål utan att försöka följa med i det som sker och inte ha en alltför stark strävan.

 

 

Rythmic movement regulates Qi, promotes digestion and bloodflow and guards against disease

Hua Tuo