Icons Icons

 

 

Akupunktur under graviditet

Akupunktur kan ge kvinnor drogfri lättnad vid många problem som kan uppstå under graviditeten, tex morgon illamående, foglossning mm och därmed öka livskvaliteten.

 

Första månaden:

Första månaderna av havandeskapet är en förening, en ansamling av essenser. Någonting börjar, någonting har en begynnelse. Först har vi ingen form av ett foster, ingen kropp, men det är en ansamling som så småningom kommer att bli en kropp.
Det som möjliggör att essenserna kan förenas är Qi, men det är en Yinrörelse som dominerar. Vi har en koncentration, ett hållande, som tillåter essenserna att börja skapa en form, ända inifrån det djupaste och ända ut till den ytligaste huden. Samtidigt finns här en cirkulation och det skapas vägar för cirkulationen. Det är Qi som cirkulerar och Qi är delaktig i hela skapelseprocessen.
Kvaliteten på essenserna är redan bestämda av kvalitén på faderns sperma och moderns blod. Därför är det viktigt att essenserna från fadern och modern är av bra kvalité men även att blodet som ska nära den här processen, moderns blod, är av bra kvalitet.
Jorden tillåter bildandet av en kropp men initiativet till formandet kommer från himlen. Det här kan bara äga rum när vi har mötet mellan mannens och kvinnans essenser. Det finns en ide om att ifrån begynnelsen har vi redan en kvalité och den kvalitén kommer ifrån modern och fadern, den är given och innehåller en rad möjligheter, men den måste behandlas och näras på ett sätt som gör att den här inneboende potentialen, kan utvecklas till fullo. Tanken är, att under den första graviditetsmånaden så ska den här potentialen näras för att kunna utveckla alla de inneboende möjligheterna som ligger slumrande där, och bli den människa som han eller hon kan bli.
I denna fas kommer varelsens egna essenser att börja utvecklas. Det är fördelaktigt om kvinnan uppmuntrar den här rörelsen och koncentrationen av att hålla, och att nära sig på ett sånt sätt att blodet blir rikt. Hon ska nära sig med essenser och väl lagad mat. Det betyder att hon ska äta föda som är rik på essenser och hon ska äta väl lagad mat och inte rå. Maten ska ha bra kvalitet och spegla de olika smakerna. Essenserna som hon tar in deltar i skapandet av den nya individen.
I den första månaden är det en naturlig rörelse mot Yin, sammandragande, och den ska kvinnan inte gå emot. Hon ska undvika allt som kan störa mottagande och hållande. Hon ska lugna sig och inte vara agiterad, exhalterad eller arg eftersom det skapar cirkulation. Kvinnan ska inte heller lyfta för tungt eller anstränga sig vilket kan leda till sammandragningar och blockeringar i nedre buken, som i sin tur kan leda till spontan abort. Hon ska undvika mat som skapar spridning och cirkulation vilket gäller friterad eller grillad mat, kaffe och alkohol men även kryddiga, starka smaker. Surt däremot är en möjlig smak för det sura är sammandragande och hållande och den smaken när leverns Yin och Blod vilket ska hjälpa fostret att formas. Levern har rollen att bevara och hålla Blod, bevara och hålla essenser och bevara och hålla fostret. Blodet kommer att hållas inuti kvinnans kropp istället för att lämna den och det kan i början leda till lite stockning innan det cirkulerar riktigt igen och det är i denna fas som illamående kan uppstå.

 

Andra månaden:

I den andra månaden har essenserna som kommer från mamman och pappan, Yin och Yang, börjat skapa form och utvecklas. Något börjar manifestera sig av den här föreningen och det är barnets essenser som komponerar sig och nu börjar Qi, Yin och Yang att aktiveras. Embryots essenser i andra månaden formas på ett perfekt sätt. Det finns specifika kvaliteter och specific potential. Allt som händer under havandeskapet bidrar till möjligheten för fostret att utveckla den här potentialen mer eller mindre. Fostret är nu redo för den tredje månaden. Det är redo att börja ta mänsklig form och att utveckla sina andar. Embryot håller på att ”knoppa” sig, en kristallation av något.
Processen består fortfarande av koncentration (Ett lagrande och bevarande som ska få någonting att blomma, mogna.) och man betonar fortfarande vikten av att vara lugn och inte exhaltera sig för mycket. Kvinnan ska även vistas i lugn miljö, behålla sitt inre lugn och inte äta mat som skapar hetta eller spridning (stark, kryddig, friterad eller grillad mat).

Fortsättning om följande månader kommer…

En illustration av en graviditet

i 10 månaden, hittad i Ishimpo, 醫心方, ca 984 e Kr.

The Female body is a sacred space for meeting with spirit. Women are the weavers of our Universe; through their bodies they take in pure creative essence and then actively create a dynamic form.

Tami Lynn