Icons Icons

Nei Yang Gong består av ett omfattande och komplett system av övningar som består av speciellt utformade rörelser, andningstekniker, inre visualisering och meditation. Genom att förena dessa har Nei Yang Gong bevisats mycket fördelaktig och effektiv för att förbättra samt behålla god hälsa, både när det gäller kroppen, sinnet och själen. Systemet består av dynamiska övningar, Dong Gong, samt övningar i stillhet, Jing Gong.

De dynamiska övningarna består av speciellt utformade rörelser tillsammans med andning och visualisering, för att korrigera cirkulationen av Qi och blod genom meridianer, muskler och leder samt reglera Yin Yang och med det korrigera obalanser i kroppen, stärka kroppen, sinnet och Anden. I Nei Yang Gong används speciella ”Yin” – handpositioner (mudras) för att kultivera Qi. Övningarna i stillhet innefattar avslappning, andningstekniker och ett energiarbete på insidan för att korrigera cirkulationen av Qi och Blod. Här används ”Jue” (mantran) för en kraftigare effekt och man använder sig även av speciella ljud som hjälper helandet.

 

 

Alla övningar i Nei Yang Gong är speciellt utformade för att stimulera cirkulationen av Qi och Blod genom meridianer, muskler och leder. Stimulera ryggradens rörelse i olika riktningar för att behålla flexibiliteten och vitaliteten samt för att stimulera cirkulationen av Qi uppför ryggraden och försörjningen ut till nervutskotten.

De speciella andningsteknikerna balanserar Yin Yang i kroppen samt balanserar de olika nervsystemen.

Den inre visualiseringen reglerar vårt sinne.

 

 

Genom att förena rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras hela vårt meridiansystem i kroppen. Blockeringar i meridianerna klargörs och toxiner elimineras. Detta leder till att Qi och Blod kan cirkulera fritt och nära och revitalisera de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Nei Yang Gong balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, stimulerar vårt körtelsystem (vilket även påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling) samt balanserar hjärnhalvorna.

Träningen innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne. Träningen sänker stressnivån i kroppen.

 

Nei Yang Gong består också av speciella tekniker av självmassage för ämnesspecifika problem samt specialprogram för bl.a. högt blodtryck och diabetes.

 

Mästarinnan Liu Ya Fei har dessutom utformat en speciell Qigong för kvinnor och kvinnorelaterade sjukdomar, Nu Zi Qigong. Dessa övningar används ofta för att lindra eller bota hälsoproblem för kvinnor som t.ex. mensvärk, infertilitet och klimakteriebesvär.

 

 

Det som främst skiljer Nei Yang Gong från andra Medicinska Qigongmetoder är de speciella andningsteknikerna, användning av mantran och programmen för ämnesspecifika problem och sjukdomar.

 

Sedan 1949 har Nei Yang Gong använts i Kina framgångsrikt vid behandlingar av en lång rad sjukdomar och idag används Nei Yang Gong till att behandla över 80 olika medicinska åkommor.

Efter drygt 60 års forskning har det påvisats att Nei Yang Gong har god effekt på bland annat:

  • Matsmältningssjukdomar
  • Lungsjukdomar (astma och allergier)
  • Ryggradssjukdomar
  • Hjärtsjukdomar
  • Övertrötthet
  • Högt blodtryck
  • Reumatiska sjukdomar
  • Depression
  • Diabetes
  • Immunförsvaret      m.m.

 

Nei Yang Gong består av tre nivåer:

Nybörjare, medel och avancerad, med var och en av dessa innehållande både rörliga övningar, Dong Gong, samt övningar i stillhet, Jing Gong, för att korrigera obalanser i kroppen.

 

​Chu Ji  –  Nybörjar nivå

Den grundläggande nivån består dels av rörliga övningar – Zi Wo Bao Jian An Mo Fa (Keeping Health Massage Method) –  självmassage från huvud till fötter för att skapa en cirkulation av Qi och blod genom muskler och leder och dels av stilla inre övningar – Song Jing Zhu Ji Fa (Relax Quiet Building Base Method) för att stilla sinnet och bygga en grund till avslappning i hela kroppen. Andningsmetoden är djup och naturlig.

 

Zhong Ji  –  Medel nivå

Medelnivån består också av både rörliga övningar och stilla inre övningar. Övningarna på mellan nivån används i syfte att läka sjukdomar.

De rörliga övningarna är uppdelade i 2 avdelningar pga att de har olika effekt i kroppen.

Den första delen – Yi Jing Xing Qi Fa (Method of Strengthening Muscles and Regulating Qi) – består av 12 rörelser som stärker muskler och senor, harmonierar cirkulationen av Qi och Blod samt reglerar Yin och Yang och de inre organen. Här ligger största uppmärksamheten på kroppens och ryggradens rörelse. Rörelserna är uppdelade i 2 grupper med 6 rörelser i varje pga att olika andningsmetoder tillämpas för att nära både Yin Qi och Yang Qi i kroppen.

 

Den andra delen – Xing Qi Yan Shou Fa  (Method of Regulating Qi and Prolonging life) –  består också av 12 rörelser där tyngdpunkten ligger på den inre rörelsen av Qi samt på Anden. Den yttre formen finns naturligtvis, men är ej lika väsentlig. Rörelserna harmonierar Anden och Qi och skapar förutsättningar för ett långt och friskt liv. Dessa rörelser är också uppdelade i 2 grupper med 6 rörelser i varje pga att olika andningsmetoder tillämpas för att nära både Yin Qi och Yang Qi i kroppen.

 

De stilla, inre övningarna på medel nivån – Tu Na Ting Xi Tiao Fa (Breath out in pause breathing method) – består av olika andningsmetoder kopplade till den inre rörelsen av Qi. Det som skiljer medelnivån ifrån grundnivån och gör den lite mer komplicerad är att medelnivån består av olika andningsmetoder där du gör andningspauser vid olika tidpunkter beroende på vilken effekt du vill uppnå i kroppen. Andningen är djup och avslappnad, Yin eller Yang närande och mycket kraftfull. Salivproduktionen ökar vilket har direkt påverkan på mag- och tarmkanalen.

Till skillnad från grundnivån så används mantran för att förstärka effekten ytterligare, ”En tanke ersätter ett tusen tankar”.

 

Gao Ji  –  Avancerad nivå

Den avancerade nivån av Nei Yang Gong är den tredje nivån och undervisas inte offentligt utan endast till ett fåtal utvalda efter många års träning.

Rörelserna – Ling Xing Zi Dong Fa – är mycket andliga och starka. Qi guidar dina rörelser, spontana och i uttryck av hjärtat, och sinnet är stilla.

Den stilla delen – Shen Qi He Yi Fa – är en mycket hög nivå av meditation där Ande och Qi möts och blir ett i ett perfekt samspel. Under meditation kan du kontrollera din inre Qi till specifika delar av kroppen. Our spirit and thinking are perfect together.

HISTORIA & IDAG

Nei Yang Gong grundades av Hao Xiang Wu och har gått i arv i sju generationer, men formades till vad den är idag av den medicinska experten Liu Guizhen. Hao Xiang Wu levde till en så mogen ålder som 106 år och alla de efterföljande mästarna har alla levt till en ålder över 90 år. Det enda undantaget var Liu Guizhen som avled vid en ålder av 64 år. Detta på grund av de allvarliga sviterna han ådrog sig av tuberkulos under den kommunistiska revolutionskampen.

1959 fanns det redan 64 sjukhus i 17 olika provinser som tillämpade denna metod på tusentals patienter. Metoden används idag på ca 750 sjukhus i Kina men man har även en omfattande verksamhet i ett antal länder runt om i världen. Nei Yang Gong ingår i läkarutbildningen vid Beijing University. Det utbildas ständigt läkare vid institutet från sjukhus i olika provinser i Kina. Idag pågår också ständigt utbyte och forskning med Tyskland och Frankrike där Nei Yang Gong börjat användas inom sjukvården.

First you must be still, Then your mind can be steady. Once your mind is steady, You are able to be calm. Only when you are calm, Are you able to contemplate and obtain

Confucius