Icons Icons

Blogg | 28 januari

Konfucius och de 5 dygderna

Konfucius ansåg att välfärden i ett land var beroende av moralisk fostran av dess folk med början hos landets ledning. För att skapa ett idealiskt samhälle så måste fred och harmoni uppnås hos människan och människorna måste lära sig att …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Tao

Alla människor funderar någon gång över livets mening, vissa tidigare och vissa senare i livet. Kanske beror det på att vi har en viss materiell trygghet och ett välstånd, och att vi därför har möjlighet att leta efter just livets …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Hjärtats tomhet

Det kinesiska tecknet för hjärtat har en öppenhet mot himlen, det himmelska. Vidare har bilden ett tomrum i mitten, ett kärl, som tar emot från himlen. Detta tomrum representerar hjärtats tomhet och med det menar man att inga känslor eller …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Att lösa upp knutar…

Hur löser vi upp mentala knutar när elakartade knölar har börjat växa? Eller kanske ännu viktigare; hur löser vi upp mentala knutar så att Qi kan cirkulera harmoniskt i kroppen och minska risken för att elakartade knölar börjar växa? Hur …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Wu Wei -”att följa flödet”- och ett stilla sinne

Ett ideal för människan är det naturliga tillståndet av sinnet, i vilket tankar och idéer flödar som vatten runt hinder som finns eller som uppstår omkring oss, i denna målning företrädda av stenarna i strömmen. De odödliga (upplysta) korsar en …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Vintern och vattenelementet….

Allt levande kontraheras av kyla, så också människan. Energin blir stilla och vilande. Därför bör också människan ”konservera” sin energi under vintermånaderna, återskapa essens, samla styrka och vitalitet så att vi kan möta våren med dess pånyttfödelse. Vi ska återvända …

Läs mer

Blogg | 28 januari

Människan

Energi, Qi, i den kinesiska filosofin, är den gudomliga kraften som genomsyrar hela universum. Precis som allt annat i universum är också människan en fantastisk komposition av energi, det som även ger människan medvetenhet, intelligens och känslor. I kinesisk filosofi …

Läs mer