Icons Icons

Hjärtat representerar mitt innersta, mitt djupaste jag. Kontakten med hjärtat gör mitt medvetande klart och påverkar mig hur jag för mitt liv. Medvetenheten ändrar mig bit för bit, förverkligar andarna i mig. Fungerar hjärtat bra får vi en perfekt medvetenhet om verkligheten, det man kallar upplysning!

 

I gamla filosofiska texter liknar man hjärtat vid en spegel. Finns en fläck på spegeln är det viktigt att komma ihåg att fläcken inte representerar själva spegeln, utan bara är ett smutsigt lager ovanpå den verkliga spegeln. När spegeln är helt utan fläckar reflekterar den omgivningen precis som den är – hjärtat är upplyst och hela organismen fungerar bättre och jag kan utvecklas mer. Vi ser det bl a i ögonen och huden som har mer lyster.

 

Jag hör ett ord eller ser något som påverkar mig, och hjärtat reagerar. Vi utsätts hela tiden för saker som kan påverka oss. Detta är en av anledningarna till att Taoisterna uppfann olika Qigong övningar ”för att putsa spegeln blank”, för att lära sig att stilla sinnet och stilla hjärtat.

Thus man forms a trinity with heaven and earth, and his heart is the master. When, thanks to their clarity, ears and eyes achive perfectly seeing and hearing, that is called ”enlightment”. By the presence of the spirits, seeing and hearing are perfeckt, every action is completely; achieved, hence, worries and concerns cannot enter and perverse influences cannot cling.

Huaninan Zi ch. 7