Icons Icons

Tao

översätts ofta med ”vägen” i kinesisk/taoistisk filosofi men om man tittar på gamla bilder som ska beskriva Tao, syns ett ansikte och symboler som visar ”att springa” på en stig. Ansiktet är symboliskt för den Taoistiska grundtanken av ”det ursprungliga ansiktet”, ditt ”ursprungliga jag”, ”vem du är” eller ”vem du kom som”.

 

Sökandet efter ”ditt ursprungliga ansikte” kan bli ett livslångt strävande efter ett äkta tillstånd av varande. Att finna ”sin väg” innebär att hitta sitt riktiga jag, sitt ursprungliga jag. Det är inte meningen att vi ska ha en egoistisk strävan eller en önskan om att bli berömd etc, utan ”vår väg” ska leda till en tillfredsställelse på själslig nivå. Framgång är en bieffekt av din strävan efter din sanna passion.

 

När vi finner vår väg, vad som är meningen att vi ska göra och vara den vi ska vara, leder det också till att vi mår bättre inombords vilket i sin tur ofta leder till förbättrad hälsa. Det leder oss till andlig utveckling.

 

Genom att stilla sinnet och få en mer medveten närvaro i tillvaron kommer vi lättare i kontakt med vårt inre och vårt sanna jag…..