Icons Icons

Tavlan visar Buddhismens och Taoismens tankar kring ett stilla sinne där olika scenario och hinder som vi konfronteras med i vardagen, ej ska påverka oss negativt – vårt sinne ska fortfarande vara ”stilla” och vi ska hitta nya vägar ….

 

En viktig del i Qigong träning är just den inre träningen i vilken du tränar upp en inre styrka som hjälper dig att hantera olika scenario du ställs inför i vardagen, på ett mer adekvat sätt med hjälp att ett stilla sinne.
Qigongmästarinnan Liu Yafei har ett ordspråk hon ofta citerar: ”Sinnet styrs av känslor liksom en häst som rids av en vild apa. Det gäller att driva bort apan och ta kontroll över hästen.”