Icons Icons

Varje levande varelse är en förening av himlens och jordens Qi samt ett möte med de vitala andarna, Jing Shen. Vi har en koncentration av Qi som skapar formen, yin aspekten av Qi, som vi relaterar till jorden. Men, substansen räcker inte för att skapa liv utan en kraft behövs för att det ska kunna ske, den himmelska Qi, yang aspekten av Qi.
Mannens och kvinnans essenser förenas men en kraft behövs för att föreningen ska starta, möjliggöra att en form kan uppstå.

Din själ är ett uttryck för ett medvetande, men är unik i just sin form. Detta är anledningen till att varje person har sin egen personlighet. Ditt medvetande är den subtila energi som finns inuti och kommer från varje cell i kroppen och som finns överallt runt omkring.
När vi hjälper vårt medvetande att växa, öka vår energifrekvens, ökar vi vår förmåga att läka oss själva och ju bättre kontakt vi får med vårt medvetande desto ”helare” blir vi som människor.

Idag ser man i västerländsk forskning vikten av olika former av medvetandeträning och hur de utvecklar oss som människor och kan bidra till förbättring av sjukdomstillstånd. Mindfulness och Qigong (även annan meditationsträning) är två viktiga aspekter till att öka sin frekvens av energi, Qi, stilla sinnet och stilla hjärtat…

The vital spirit is what is received from heaven while the bodily form is what is drawn from earth. Hence the saying; One produces two Two produces three Three produces the ten thousand beings. The ten thousand beings lean on the yin and embrace the yang and the powerful blending of qi makes harmony.

Huainanzi ch. 7, 130 BCE