Icons Icons

Välkommen till Hälsokällan

Traditionell Kinesisk Medicin i modern tid.

Läs mer om Hälsokällan

Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) har sitt ursprung minst 2500 år tillbaka enligt de äldsta skriftliga redogörelserna. Arkeologiska fynd visar på medicinsk verksamhet så långt som 3600 år tillbaka..

Läs mer

Kvinnans hälsa

Läs mer

Qigong

Läs mer

Kurser

Läs mer

Kinesiska Teér

Läs mer

Blogg | 25 september

Hösten – Qiu 秋 & höstdagjämning – Qiū Fēn 秋分

Rörelsen för Metallelementet och hösten är yin, inåtgående, mot stillhet. Naturen börjar dra sig samman för vila, frukt faller till marken och naturen skördar och samlar in för att lagra. Människan bör följa naturens energirörelse och ”dra sig lite inåt”. …

Läs mer

Blogg | 05 september

Höstens kurser i Nei Yang Gong

Nei Yang Gong består av ett omfattande och komplett system av övningar i form av speciellt utformade rörelser, andningstekniker, inre visualisering och meditation. Genom att förena dessa har Nei Yang Gong bevisats mycket fördelaktig och effektiv för att förbättra samt …

Läs mer

Nurturing life through the body, heart, and spirit with the wisdom of Traditional Chinese Medicine