Icons Icons

De dynamiska övningarna består av speciellt utformade rörelser tillsammans med andning och visualisering, för att korrigera cirkulationen av Qi och blod genom meridianer, muskler och leder samt reglera Yin Yang och med det korrigera obalanser i kroppen, stärka kroppen, sinnet och Anden. Stor vikt läggs vid stimulering av ryggradens rörelse i olika riktningar för att behålla flexibiliteten och vitaliteten samt för att stimulera cirkulationen av Qi uppför ryggraden och försörjningen ut till nervutskotten.

Genom att förena rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras hela vårt meridiansystem i kroppen. Blockeringar i meridianerna klargörs och toxiner elimineras. Detta leder till att Qi och Blod kan cirkulera fritt och nära och revitalisera de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Nei Yang Gong balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, stimulerar vårt körtelsystem (vilket även påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling) samt balanserar hjärnhalvorna.

Träningen innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne. Träningen sänker stressnivån i kroppen.

Den första delen – Yi Jing Xing Qi Fa (Method of Strengthening Muscles and Regulating Qi) – består av 12 rörelser som stärker muskler och senor, harmonierar cirkulationen av Qi och Blod samt reglerar Yin och Yang och de inre organen. Här ligger största uppmärksamheten på kroppens och ryggradens rörelse. Rörelserna är uppdelade i 2 grupper med 6 rörelser i varje pga att olika andningsmetoder tillämpas för att nära både Yin Qi och Yang Qi i kroppen.

 

Under helgkursen

kommer du att lära dig Yi Jing Xing Qi Fa och dess 12 stycken rörelser vilka kombineras med speciella andningstekniker och inre visualisering. Vi kommer också gå igenom den stilla, meditativa delen, Song Jing Zhu Ji Fa, där du lär dig olika tekniker för att reglera cirkulationen av Qi och Blod med hjälp av sinnet.

För de som redan lärt sig rörelserna kommer en förfining och fördjupning av dessa att ske.

Ju mer vi förfinar våra rörelser och stillar vårt sinne desto djupare kommer vi i Qigongens effekter.

Läs mer och anmäl dig under kurser. Läs om Nei Yang Gong under Qigong.