Icons Icons

Alla cykler är manifestationer av rörelsen av Yin och Yang, och årstiderna är inte annorlunda. Både vår och sommar är Yang årstider. Yang representerar tillväxt, expansion och yttre rörelse. Våren är ”Lilla Yang” och rörelsen av tillväxt sätter fart men nu börjar vi gå in i årets ”Stora Yang” fas, Sommaren, som är en fortsättning på vårens rörelse av tillväxt. Nu tar sommaren över för att tillåta tillväxten att mogna i sin fulla omfattning, en kulminering av expansiv rörelse i naturen. Värmen kommer och vi upplever en mer utåtriktad energi. Det är årstiden när vi tar mer kontakt och är mer kreativa.

De tre månaderna av sommar betecknar rikedom och blomning. Qi, himmel och jord interagerar och de 10.000 tingen blommar och bär frukt. Under sommaren finns ett överflöd av solsken men även av regn. Himlens energi sjunker och jordens energi stiger. När dessa möts sker en sammansmältning mellan himmel och jord. Resultatet blir att plantor mognar, blommor och frukt uppstår i överflöd.

 

Under sommaren håller vi oss hälsosamma genom att försöka efterlikna denna Yang-rörelse i naturen, men vi måste vara försiktiga och göra det på rätt sätt. Både för lite och för mycket avleder oss från hälsan och tar vi inte hand om oss på sommaren kan det leda till problem på hösten.

Sommar är tiden att vara ute i solen och att vara mer fysiskt aktiv. Det är årstiden som vi kan komma undan med mindre sömn. Vi bör stiga upp tidigt och dra oss tillbaka lite senare på dygnet än vanligt. Få aldrig tillräckligt med solsken! Visst är sömn och vila viktiga nycklar till hälsa, men den ökade aktiviteten i naturen gör att vi också behöver vara mer aktiva för att förhindra att porerna stängs och att Qi stagnerar.

 

 

Nei Jing säger att ”låt inte sinnet ha någon ilska, och saker kommer att blomma vackert.”

För mycket ilska kan orsaka hetta i Levern som i sin tur kan skada Hjärtat. Vi ska vara lätta i sinnet och inte hysa agg, avundas eller vara missunsam. Detta gör att Qi kan cirkulera fritt i kroppen.

 

 

Eld elementet

Enligt de 5 rörelserna (5 elementen) hör sommaren till Eld elementet. I kroppen associeras det med Hjärtat och Tunntarmen men även blodådror, tungan och vår förmåga att tala och kommunicera.

När Eld elementet är balanserat så kan hjärtat cirkulera ut syrerikt blod till kroppens alla organ på ett adekvat sätt. Tunntarmen kan ta upp näring på rätt sätt och fortsätta nedbrytningen av maten. Känslomässigt är Hjärtat och Eld elementet associerat med glädje och kärlek. Värme i mänskliga relationer och medvetande. När Hjärtat är balanserat känner vi en stilla glädje och sinnet är lugnt. Överskrider känslorna sina normala gränser kan tex en exalterad glädje leda till att anden blir splittrad som i sin tur kan leda till sömnproblem, hjärtklappning, nervositet etc. men är eld-elementet i obalans kan det även finnas en avsaknad av glädje.

Neijing påtalar att vi bör reglera anden/andarna med de fyra säsongerna. Hjärtat ”härbärgerar Shen” säger man i kinesisk filosofi och med det menar man att hjärtat är ett uttryck för vårt allra innersta väsen. Den som blivit klarsynt kommer förverkliga sina andar, följa den himmelska ordningen och transformeras inifrån. En vital utstrålning kommer att omge hela individen, något man kallar ”Shen Ming” – ”Andarna Strålar”. Sommaren är alltså en tid när vi ska ge näring till våra ande/andar.

Diet

Vi kan hålla en lite mer vegetarisk diet för att undvika att det bildas hetta i kroppen (animaliskt är väldigt värmande till sin natur). Balansera sommarvärmen med att äta mat med svalkande natur istället för kall mat vilket kan försvaga matsmältningen; mungbönor, tomater, gurka, vattenmelon, frukt etc. Använd lite varma kryddor för att hjälpa till att öppna porerna och hjälpa kroppen skingra hetta genom svett.