Icons Icons

Sammanfattningsvis kan TCM förbättra fertiliteten hos kvinnan och förmågan att bli gravid på flera sätt:

• Stärka äggstockarnas förmåga att producera ägg med bättre kvalitet.
• Reglera hormoner för att producera ett större antal folliklar.
• Öka blodflödet till livmodern.
• Öka tjockleken på livmoderns slemhinna.
• Slappna av livmodern så den blir mer mottaglig för det fertiliserade embryot.
• Hjälpa patienten till avslappning och minska stress.
• Minska biverkningar från läkemedel som används i IVF och gynekologi.
• Minska risken till / förhindra missfall     m.m.

TCM ökar den manliga förmågan att befrukta ägget.

Den viktigaste orsaken bakom manlig infertilitet är oförmågan att bilda tillräckligt med friska spermier. TCM stärker kroppen och funktionen hos könsorganen och ökar antalet spermier, förbättrar spermiers morfologi och motilitet. Akupunktur minskar stagnation i bukhålan samt ökar blodflödet i bukhålan. Förbättrar funktionen hos könsorganen för att skapa mer volym, antal och bättre morfologi hos spermier.

Något att tänka på är att spermieproduktionen tar  ungefär 72 dagar. Inklusive transporttid genom systemet tar det tre månader totalt från dagens bildande till nya starkare spermier. Även om spermieproduktion anses ”normal” inom västerländska medicinen kan det faktum att man ligger nära den nedre gränsen leda till underfertilitet hos många par.

Traditionell Kinesisk Medicin och IVF

Medicinsk forskning visar att akupunkturbehandling kan förbättra cirkulationen i livmoderns kärl, stärka ägglossning och gulkroppshormon. Akupunkturbehandling i samband med IVF ökar chanserna att bli gravid och minskar risken för missfall. I samband med IVF-behandlingar har man sett att upprepade behandlingar gav en förbättrad genomblödning till äggstockarna och livmodern vilket i sin tur kan tänkas påverka livmoderslemhinnans mottaglighet.

Hos män hjälper akupunktur att lösa blockeringar i bukhålan och därmed förbättra cirkulationen till könsorganen. TCM förbättrar antalet spermier, kvaliteten samt motiliteten.

Akupunktur stärker ditt immunförsvar och minskar den känslomässiga stressen.  Det lindrar också biverkningar av läkemedel som används under IVF programmet. En mer avslappnad kvinna kommer att uppleva mindre eller förhindra kontraktioner i uterus, vilket förbättrar implantationsfasen.

Ungefär tre månader innan IVF proceduren startar, rekommenderas att kvinnor och män genomgår akupunktur, kost och naturläkemedelsterapi för att reglera och förbättra funktionen hos sina kroppar. Förberedelserna  kommer att öka IVF framgången.

Den senaste forskningen visar att TCM kan öka fertiliteten vid IVF med upp till 70 %.