Icons Icons

Menstruation

Läs mer

Infertilitet

Läs mer

Havandeskapets 9 månader

Läs mer

Postpartum

Läs mer

Klimakteriet

Läs mer

Nu Zi Qigong / Kvinnans Qigong

Läs mer

Kvinnans fysiologi är en del av det kosmiska livet.

Allt levande är en blandning av och en balans mellan yin/yang. Balansen uttrycker sig i Blodet, Qi och dess rörelse. Dessa två komponenter visar hela individens vitalitet och hos kvinnan är balansen dem emellan avgörande för hennes fysiologiska funktion. Den ständiga påfrestningen av Blodet som kvinnans kropp utsätts för, kan leda till att kvinnan får olika obalanser både kroppsligt och i den mentala sfären.
En balans mellan Blod och Qi är tecken på bra hälsa, stark vitalitet hos individen, bra balans i känslolivet och bra lyster i ansiktet. Detta kan påvisas på individens temperament.

 

3 Gyllene Tillfällen

Kvinnans kropp är speciell och under kvinnans liv uppstår ”3 Gyllene tillfällen” när kvinnan antingen kan stärka sin hälsa eller försämra den; Menstruationen, Postpartum och Menopaus. Om vi förstår dessa naturliga cykler och anpassar oss och lever i samklang med dem, kan vi stärka vår vitalitet, Njurarnas Jing, och därigenom stärka vår motståndskraft till sjukdomar.

 

Tian Gui

Inom Traditionell Kinesisk Medicin beskriver man kvinnans liv i 7 års cykler. Detta beskrivs i en text som heter Tian Gui..

Läs mer

婦人之別有方者,以其胎妊, 生產,崩傷之變也。 是以婦人之病,比之男子十倍難療。 The reason why separate formulas exist for women is the transformations [caused by] pregnancy, childbirth, and collapse damage (i.e. strong vaginal bleeding). For this reason, women’s diseases are ten times more difficult to cure than men’s.

Sun Simiao 孫思邈