Icons Icons

Vad och hur vi äter spelar en betydande roll för hur vi mår. Vi kan äta oss sjuka om vi äter fel, men äter vi rätt har vi goda förutsättningar för att behålla en god hälsa. Med Kinesisk kostterapi har vi möjlighet att skapa en balanserad miljö vilket kan leda till att många obalanser och sjukdomar gradvis kan försvinna. Kostreglering är viktigt i rehabiliterande behandling men kanske ännu viktigare för att förebygga en försämring av hälsan.

 

”Den vardagliga kosten är den viktigaste medicinen. Genom att medvetet välja sin kost väljer man också önskade effekter” – Peter Torssell

 

Eftersom syftet med en medicinsk diet var att återställa en rubbad balans, kan det inte ha legat långt bort att också föreställa sig bristsjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på att kroppen får för lite av vissa vitaminer, mineraler etc. Man kände visserligen inte till existensen av vitaminer i det förmoderna Kina, men de dieter som exempelvis rekommenderades i en bok publicerad omkring år 200 av en viss dr Chang Di, har visat sig vara speciellt vitaminrika.

För övrigt skrev en annan läkare, Hu Sihui, på 1300-talet att många sjukdomar kan botas med enbart rätt diet. Han verkade som hovdietist och beskrev bland annat ett antal bristsjukdomar i en bok, Yinshan Zhengyao. Han hävdade också att de som tillagar kejsarens mat är direkt ansvariga för statens effektivitet eftersom kejsaren kan bli sjuk av olämplig mat och förlora förmågan att styra riket.

 

”En framstående läkare behandlar sjukdomar innan de uppkommer, medan en sämre läkare måste vänta tills de uppkommit”  ”Råd gällande livsstil  och reglering av kosten, ses som den främsta behandlingen. Massage, akupunktur och örtmedicin får komma i andra hand”.

Huangdi Neijing