Icons Icons

Samspelet har liknats vid vattnets vågor, där t.ex. vågdalen (Yin) inte kan existera utan vågtoppen (Yang) och där båda tillsammans ständigt strävar efter jämvikt, harmoni. Alternationen av dag och natt är också ett exempel. Det kan inte vara en skugga utan ljus.

Detsamma gäller de skeden som enskilda människor genomgår – från hälsa till ohälsa, från framgång till tillbakagång etc – och varje tillstånd bär inom sig också fröet till dess motsats.

I Traditionell Kinesisk Medicin använder man läran om Yin Yang både vid förklaringar av fysiologiska funktioner och vid patologiska tillstånd. Att återskapa balansen mellan Yin Yang, att återskapa den inre harmonin i och mellan de inre organen, är den viktigaste behandlingsprincipen i Traditionell Kinesisk Medicin.

I människan kan vi se övergångarna mellan varandra när vi t.ex. har hög feber (Yang) och börjar frysa (Yin) eller om vi håller på att förfrysa så börjar vi svettas våldsamt.

Yin är en metafor för kvinnligt, mörker, månen, jord, vila och kyla. I kroppen representerar Yin alla kroppsvätskor, essenser, hormoner och Blodet.

Yang är en metafor för manligt, ljuset, solen, himlen, aktivitet och värme. I kroppen representerar Yang värmen, rörelsen, transformationer och Qi.

Tittar man på de kinesiska tecknen för Yin Yang visar de tydligt sin symbolik. I tecknet för Yin ingår tecken för kulle och måne och det symboliserar den skuggiga sidan av en kulle eller den månbelysta sidan av en kulle, 阴 = Yin (hill+moon).

Tecknet för Yang innehåller komponenter för kulle och sol och står för den soliga sidan av kullen, 阳 = Yang (hill+sun).