Icons Icons

Idag, vida förstått i Kina men väldigt okänt i väst, så är Medicinsk Qigong en modalitet av Traditionell Kinesisk Medicin (TCM).

Medicinsk Qigong har alla de hälsobringande effekter all Qigongträning har men är ännu mer djupgående. Med Medicinsk Qigong påverkar du och styr cirkulationen av Qi på ett kraftfullare sätt än i vanlig Qigong. Medicinsk Qigong består av rörelser, andning och visualisering som är utformade för att korrigera obalanser i kroppen.

Här krävs att instruktören har goda kunskaper både inom den specifika formen av Qigong samt inom Traditionell Kinesisk Medicin.
Medicinsk Qigong är en av de fyra hörnstenarna i den Traditionella Kinesiska Medicinen och motsvarar den västerländska sjukgymnastiken. Skillnaden mot den sjukgymnastik vi har här i väst, så läker inte bara Medicinsk Qigong fysiska skador utan även interna obalanser.

Istället för att använda nålar, örter eller massage, bygger Medicinsk Qigong på förmågan att dirigera Qi med sinnet eller händerna utan att nödvändigtvis röra kroppen.
Genom att förena rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras cirkulationen av Qi och Blod i kroppen Yin och Yang balanseras vilket är en förutsättning för hälsa enligt TCM. De inre organen stärks, kroppen och sinnet stärks.

 

 

Medicinsk Qigong används:

1. I förebyggande syfte

2. I rehabiliterande syfte

3. I eftervården

Vi är alla utsatta för stress och andra externa påfrestningar av olika slag. Qigong lär oss att kontrollera våra reaktioner på dessa påfrestningar, så att händelser i livet inte orsakar sådana stora känslomässiga reaktioner, som i sin tur kan leda till obalanser i kroppen.

fdgfdg

Medicinsk Qigong består av 3 hörnstenar

  1. Tiao Shen – Reglera kroppen (genom rörelse)
  2. Tiao Xi – Reglera andningen (kontrollerad andning)
  3. Tiao Xin – Reglera sinnet (genom visualisering)

Vilka vardera korresponderar med de ”3 skatterna” Jing-Qi-Shen.

För att en metod ska godkännas som Medicinsk Qigong måste den uppfylla tre stycken kriterier:

1. Den skall vara baserad på TCM.
2. Det skall finnas studier/forskning som bevisar goda hälsoeffekter.
3. Därefter skall den godkännas av Hälsovårdsmyndigheterna i Kina.

Allt som styr bort sinnet från det högre jaget anses försvaga sinnet och minska livskraften och genom att kontrollera sinnet försvinner den yttre påverkan

Dr. Liu Yafei