Icons Icons

Qigong är en inre träning och består av unika metoder för att träna kroppen, andningen och sinnet vilka korresponderar med de ”3 skatterna” – Jing (våra essenser), Qi (vår livsenergi) och Shen (vår Ande). Genom att förena rörelse, andning och koncentration stärks och balanseras vår livsenergi, Qi, i hela kroppen. Cellerna syresätts och får näring och vårt nervsystem balanseras. Qigong stimulerar även körtelsystemet vilket påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling.

Dessa metoder har bevisats effektiva för sina hälsobringande effekter, både när det gäller att behålla och befrämja god hälsa samt när det gäller tillfrisknande från sjukdomar. Genom att stimulera organens funktion i syfte att harmonisera kroppen och Anden utvecklas i djupet av oss en hårfin balans mellan hälsa och ett högre välbefinnande. Qigong mobiliserar Qi som levandegör kroppen att tonifiera sin vitalitet och harmonisera de inre organen tillsammans med en vital, självrengörande andning.

Att träna Qigong innebär att du får en ökad kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro vilket leder till en djupare stillhet och närvaro i vardagen. Du blir medveten om dina känslor och träningen balanserar ditt känsloliv vilket leder till att du utvecklar ett lugnare och gladare sinne.

I Qigong träning praktiseras kroppsrörelser och kroppsställningar långsamt och medvetet. De är utformade för att utveckla en integrerad rörelse och full kroppsmedvetenhet, optimal hållning och harmoni mellan toppen av huvudet och botten av ryggraden, balans och rotning med jorden, flödande, avslappnande och frigörande, en mjuk kraftfullhet och en inre styrka.
När det gäller sinnet är målet att vara fullständigt närvarande i nuet. Sinnet blir stilla. Ett fullständigt närvarande sinne kan utforska det inre och dröja sig kvar i andningen, hela kroppen eller dess specifika delar. Vi förenas med himmel, jord & naturen – Universum.

 

”Qigong är en kärleksfull förening mellan kroppen, själen och universum och för varje steg du tar blir livet vackrare.”

Qigong är för dig som vill

 • Uppnå god hälsa, äkta glädje och känsla av välbefinnande.
 • Förstå, undersöka, förändra och utveckla livet. Livets sanna innebörd och mening kan uppfyllas.
 • Få ett fantastiskt och kraftfullt verktyg att använda dig av och jobba med genom livet.

 

Vad kan Qigong göra för dig?

 • Stärker muskler och skelettet​
 • Förbättrar lungkapaciteten
  Korrekt och djup andning har många hälsobringande effekter; Blodet syresätts korrekt, sinnet slappnar av, de inre organen masseras och stärks m.m.
 • Förbättrar sömnen
 • Stärker immunförsvaret
 • Stressnivån sjunker och avslappningsförmågan ökar
 • Lindrar värk och spänningar
 • Det centrala nervsystemet stimuleras     m.m.

Qigong

bestod ursprungligen av olika andnings och meditationstekniker som Taoisterna uppfann för att stärka och kultivera sin Qi och få ”evigt liv”. Ca 200 BC utformades de första rörelserna, ”De Fem Djuren”, av en berömd kinesisk örtläkare vid namn Hua Tuo. De fem djuren han  studerade var björnen, tranan, apan, tigern och hjorten. Han studerade hur de vilda djuren levde och hur de rörde sig för att upprätthålla sin balans i kroppen och han insåg att människorna hade tappat denna naturliga förmåga.

Medicinsk Qigong blev ett myntat begrepp i Kina i början av 1950 talet efter att den medicinska experten Liu Guizhen redovisade de första resultaten av sin forskning inom området, för de Kinesiska Myndigheterna. Överväldigade av de resultat de såg, öppnades Qigong Research Departement och man beslutade att Medicinsk Qigong skulle börja användas inom vården på sjukhusen.

Idag, vida förstått i Kina men väldigt okänt i väst, så är Medicinsk Qigong en modalitet av Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och Nei Yang Gong ingår i läkarutbildningen vid Beijing University.

Medicinsk Qigong har alla de hälsobringande effekter all Qigongträning har men är ännu mer djupgående. Med Medicinsk Qigong påverkar du och styr cirkulationen av Qi på ett kraftfullare sätt än i vanlig Qigong. Medicinsk Qigong består av rörelser, andning och visualisering som är utformade för att korrigera obalanser i kroppen.

Nei Yang Gong

Nei Yang Gong betyder “Inre Närande Träning” och är en Medicinsk Qigong vars historia går tillbaka till slutet av 1500-talet och början av 1600-talet (Ming och Qing dynastierna). De dynamiska övningarna består av speciellt utformade rörelser tillsammans med andning och visualisering, för att korrigera cirkulationen av Qi och blod genom meridianer, muskler och leder samt reglera Yin Yang och med det korrigera obalanser i kroppen, stärka kroppen, sinnet och Anden.

Genom att förena rörelse, andning och inre visualisering harmonieras och regleras hela vårt meridiansystem i kroppen. Blockeringar i meridianerna klargörs och toxiner elimineras. Detta leder till att Qi och Blod kan cirkulera fritt och nära och revitalisera de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Nei Yang Gong balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, stimulerar vårt körtelsystem (vilket även påverkar vår grad av medvetenhet och andliga utveckling) samt balanserar hjärnhalvorna.

Träningen innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne. Träningen sänker stressnivån i kroppen.

 

Nei Yang Gong består också av speciella tekniker av självmassage för ämnesspecifika problem samt specialprogram för bl.a. högt blodtryck, diabetes samt kvinnorelaterade sjukdomar.

Läs mer om Medicinsk Qigong och Nei Yang Gong här: Qigong

Sedan 1949 har Nei Yang Gong använts i Kina framgångsrikt vid behandlingar av en lång rad sjukdomar och idag används Nei Yang Gong till att behandla över 80 olika medicinska åkommor.

Efter drygt 60 års forskning har det påvisats att Nei Yang Gong har god effekt på bland annat:

 • Matsmältningssjukdomar
 • Lungsjukdomar (astma och allergier)
 • Ryggradssjukdomar
 • Hjärtsjukdomar
 • Övertrötthet
 • Högt blodtryck
 • Reumatiska sjukdomar
 • Depression
 • Diabetes
 • Immunförsvaret      m.m.