Icons Icons

Varifrån kommer känslor? Känslor är de reaktioner vi får när vi kommer i kontakt med något yttre (en varelse, ett föremål, en händelse etc), eller när vi minns minnet av det.

De sju känslorna (Glädje (överdriven), Grubbel/Oro, Sorg, Rädsla/Chock och Ilska) uppstår genom vår övergripande uppfattning av världen utanför när Shen, Anden, tappar sin förankring och rör sig inom vår fysiska kropp.

Olika känslor har olika energirörelser och påverkar olika organ hos människan men en känsla som blir okontrollerad drabbar tillslut också alltid hjärtat…

Hjärtat är hela vårt emotionella, intellektuella, psykiska och andliga liv. Det är allt som händer inom oss och genom vilket vi känner vår existens. Det är vår förmåga att tänka, att utveckla kunskap, medvetenhet, medvetande och att odla vår inre verklighet för att bygga våra vitala Andar (Jing Shen). Hjärtat är det som gör människan att ta ansvar för sitt liv och öde, att veta hur man ska vårda liv enligt den naturliga ordningen.

Olika slags begär och okontrollerade känslor betraktas av de kinesiska filosoferna som det huvudsakliga hindret för den sanna utvecklingen av en människas liv och uppfyllande av en människas öde. De anses inom kinesisk medicin som de främsta orsakerna till sjukdom och svaghet som kan leda till sjukdomar.

Känslor bör därför kontrolleras av en inre styrka som kommer från djupet av individen själv; ett tomt och stilla hjärta, en klar medvetenhet som tillåter ett harmoniskt beteende och därmed en äkta relation med himlen. Det leder till en harmonisk cirkulation av Qi och god hälsa.

 

När känslan skapat en obalans som yttrar sig fysisk,t räcker det oftast inte med att eliminera den skadliga känslan för att återskapa inre balans, utan det krävs även behandling med tex akupunktur, kost och örter.

Qigong är en inre träning som leder till en ökad kroppsmedvetenhet, sinnesnärvaro och en djupare stillhet och närvaro i vardagen. Du blir mer medveten om dina känslor och träningen balanserar ditt känsloliv, vilket leder till att du utvecklar ett lugnare och gladare sinne. Hjärtat blir stilla.

 

 

Känslorna relation till de inre organen

Glädje relateras till Hjärtat.
Ilska relateras till Levern.
Sorg relateras till Lungorna.
Tanken och Oro relateras till Mjälten
Rädsla och skräck relateras till Njurarna.

By nature, man possesses blood and Qi and a Heart that allows knowledge. Grief as well as joy, elation or anger do not exist permanently within him; they are reactive movements to the incitement of objects. It is then that the art of the Heart operates.

Liji, Book of Rites