Icons Icons

16 februari 2018 är enligt den kinesiska zodiaken starten på det kinesiska Jordåret av den Gula Hunden.

Baserat på kinesisk astrologi, som upprepas en gång vart 60 år i den kinesiska kalendern, är årets jordhund en kraftfull markör i män och kvinnors liv och erbjuder ny tolkning av vårt mänskliga varande. Styrkan i karaktär, utbildning, moral, socialt liv, hälsa och omsorg för våra äldsta är alla grundläggande frågor som bör revideras och förbättras under denna, viktiga period. Den kollektiva medvetenheten kommer att föras fram genom glömda texter av stora klassiska författare och poeter men även via nya författare och filosofer.

Detta är ett Yang Jord År vilket kommer att ge mycket mer stabilitet, med några få undantag. Elementen är, enligt de himmelska stammarna och jordiska grenarna, Yang Jord ovan Jord, vilket innebär att de harmoniserar med varandra. 2017, vilket var Yin Eld Tuppens År, var ett år att stå upp för dig själv, gå efter vad du ville och stämma in i den feminina energin. Den hade en eldig, solid energi som verkligen hjälpte till att skapa vågor i våra liv och runt om i världen. 2018 ger mer av en maskulin energi med Yang Jord Hundens år. Yang energi är alltid extern, snarare än Yin energi som är mer intern. Trots att vi har denna starka maskulina energi 2018, kommer jordens element och hundens tecken att harmoniera detta och bidra till att skapa en mild och kärleksfull energi under hela året.
Generellt kommer det att bli ett mycket lugnare år än de tidigare två Eldåren vi haft och det kan komma att ibland även upplevas som tråkigt. Men det finns ett kinesisk talesätt som säger att tristess är lycka, eftersom du då har ett val ! Efter två Eld år är det äntligen tid att andas ut och ta ett djupt andetag och samla sig. Det blir en påtaglig känsla av lättnad efter spänningarna av föregående år, särskilt när vi kommer längre in i året. Livet kommer bli enklare och mer avslappnat.

Hunden anses vara ett djur som för lycka med sig enligt kineserna och när det kommer en hund till ditt hus, är det lyckobringande för dem som bor där. Just därför så kommer de som älskar och bryr sig om hundar, få lite extra tur i år.

I kinesisk astrologi är hundens år associerat med att hitta balans och att organisera sig. Å ena sidan kan vi känna oss kallade att agera, förändras och sätta fart, men å andra sidan kan vi känna ett behov av att vila, reflektera och gå inuti oss själva. Tänk på att energin i år liknar hur en hund beter sig. Du kan vara full av energi och ivrig att ge dig av, men sedan behöver du också din vila! Denna dualitet är en del av Jord Hundens natur, och därför kan det här året känna som ”stop & go” för många. Faktum är att det nästan verkar som om det här året bäddar vägen för framgång och överflöd som ska komma 2019, med Vatten Grisens år.

 

SOCIALT

Hundar lever i flock och vänskap är viktigt i Hundens år. Detta gör att du kommer se att människor dras till mer sammankomster av familj och vänner och återföreningar av gamla vänner med ett gemensamt förflutet, men också med nya likasinnade. Människor kommer att vilja bjuda över vänner oftare och njuta av djupa samtal. Eftersom människor blir öppnare i år, kommer de också att lära känna nya lättare. Människor som kanske annars setts som ”de andra”, kommer att tas emot med öppna hjärtan. Detta ger hopp till alla de som lider av avvisande och försummelse, såsom flyktingar, fattiga och hemlösa. Gemenskapen kommer att bli viktigare och hunden uppmuntrar gemenskapen i engagemang och det bör bli en ökning av volontärarbete.

Andra stora teman vid Hundens År är generositet, vänlighet, sympati och empati. Människor kommer att bry sig mer om andra och deras eventuella svåra situationer. Socialt, blir det en återgång till medkännande ideal. Jordelementet handlar om acceptans och är en symbol för strävan efter jämlikhet. På grund av detta, kommer det bli en starkare önskan att hjälpa andra det här året. Människor kommer gå samman för att utröna vad man vill kollektivt. I stället för demonstrationer, kan det komma att bildas sammankomster där utsedda talesmän kommer att finnas för att att förmedla önskningar från kollektivet.

2018 beror framgång, kärlek och arbete i första hand på kvaliteten på kommunikationen mellan människor, och att lära sig att vara osjälvisk och generös vilket leder till en mer generös skörd i gengäld.

Röster runt om i världen kommer att höras för att belysa vikten av de universella värdena för dialog och solidaritet, karaktäristiska värden för kinesiska stjärntecknet Hunden. Egoism, girighet och okunskap är viktiga källor till ojämlikhet på jorden vilka inte hör hemma i Hundens År.

 

HÄLSA

I Traditionell Kinesisk Medicin hör mjälten och magsäcken (bukspottskörteln) till Jordelementet. Detta anses vara ett bra år för hälsa, men det finns vissa hälsotillstånd som kan förvärras. De vanligaste problemen blir med matsmältningen; överätande tillsammans med halsbränna och sura uppstötningar. Fler människor kommer också att diagnostiseras diabetes och förstadie till diabetes och det blir svårare att hålla blodsockret kontrollerat. Tyvärr kan vi förvänta oss att se en ökning av diagnoser av cancer, speciellt de som rör Jordorganen – mjälten, magen, bukspottkörteln och lymfsystemet. Människor måste tänka på upphovet till blodproppar eftersom blodet blir tjockare i år och detta förutspår en ökning av åderinflammationer, stroke och hjärtinfarkt. Det är viktigt att stärka Wei Qi, immunsystemet, eftersom mjälten utgör en del av det. Att tydligt klargöra gränser mellan självet och andra är också bra på en psykologisk nivå.

Några mindre tillstånd som kan bli vanliga är problem med fotvalv eller problem med de stora muskelgrupperna i kroppen. Mjälten är ansvarig för bildandet av fukt i kroppen och p.g.a. det kan vi se en ökning av mängden av samt tjockleken på slem i kroppen. Detta kommer att göra influensa säsongerna svårare p.g.a. en ökning av slem i bröstet och i bihålorna. Fetma kan komma att bli en större fråga och du kan förvänta dig medicinskt genombrott när det gäller blodsockerreglering och endokrina obalanser som hjälper överviktiga.

Tröghet kan bli ett problem för många människor i år, så det kommer ta mer energi till att röra på sig och träna än vanligt. Den bästa träningen är den som görs tillsammans med andra, som promenader, träning i klasser eller lagsporter. Det är också bra att studsa och skaka för att hjälpa lymfvätskan i kroppen att cirkulera, t.ex. med hjälp av en studsmatta, skak Qigong eller Dans.

Mat är viktigt i ett Jordår så ätande kommer blir en stor fråga. I kinesisk medicin är det en del av vad som kallas Yang Sheng – ”Vårda livet” eller ”Nära livet” och denna urgamla förståelse av hur vi ska få ett så långt och hälsosamt liv som möjligt, förväntas bli bättre känt i västvärlden 2018. Att njuta av maten du äter kommer vara viktigare i år än vad du äter, trots de nya dieter som kommer att utge sig för att vara den hälsosammaste. Det blir en ökad tonvikt på att äta färsk egenodlad mat från trädgården och äta mat som kan samlas, som frukt och grönsaker. Intresset för att skapa en egen trädgård för att odla mat blir större. Återvinning är också något som kommer att öka alltmer och byteshandel kommer att bli alltmer populärt. Nötkreatur uppfödd på gräs, mjölk och smör kommer att ses som hälsosam mat. Rotfrukter kommer att användas mer till huvudrätter och människor kommer att vilja ha mer ”enkel” mat och sötsaker, särskilt liknande från sin barndom eller mat som mödrar brukade göra. Detta inkluderar grytor och stek- middagar tillsammans med tårtor, kakor, pajer. Människorna kommer bli mer njutningslystna så det blir det mycket lätt att gå upp i vikt i år!

 

Detta är ett bra år för att hitta en partner och för äktenskap som hundar symboliserar trohet och trofasthet. Eftersom hundar bildar flockar kommer familjeband att stärkas och tid med familjen kommer att öka, familjen kommer att prioriteras. Människor kommer att laga samt äta ihop mer och bli mer hemmamänniskor. Man kommer tillbringa sin tid hemma för avkoppling, sitta i bekväma fåtöljer och soffor och läsa eller titta på TV, äta och samtala runt matbordet. Bra föräldraskap kommer att värderas, särskilt när det gäller betydelsen av faderns roll i barnets uppväxt och fäder uppmuntras att vara mer omhändertagande och tröstande. Föräldrar kommer att känna behovet av att undervisa sina barn om ansvar, integritet och etik.

Merparten av människor kommer bli mer jämna i humöret och mer tålmodiga 2018. Det blir svårare att pressa människor att agera mot sina principer, detta kommer bara att ta fram deras envishet. Människor kommer också att vara mer logiska och ta mer tid på sig innan de fattar beslut. Människor kommer också att bry sig mer om att spara pengar, förutom när det gäller att köpa förnödenheter och mat. De kommer att dras mer till långsiktigt sparande.

 

NATUREN

Det dubbla Jord elementet detta år innebär att det kommer att ”bildas mer jord” och det finns två huvudsakliga sätt detta visar sig på. Båda involverar tyvärr ngt som kan vara storskaliga naturkatastrofer. Det första är när två jordplattor stöter ihop eller ”gnids” mot varandra och skapar starka jordskalv som driver upp nya landformationer, såsom klippor, åsar, kullar och berg. Forskare har redan spelat in en uppbromsning av Jordens Rotation, vilket kan orsaka en ökning av antalet jordbävningar men även i svårighetsgraden i dessa under 2018. Detta går helt i linje med Elementet Jordens placering när det gäller ”Wu Xing” (de 5 energirörelserna); centrering och styrkan i att centrera. Det andra sättet är när det uppstår vulkanutbrott med starka lavaflöden. Och med det starka Eld Elementet de senaste två åren, är det sannolikt att jorden har värmts upp och många vulkaner är redo att bryta ut.

Det dubbla jordelementet kan också innebära överföringar av stora mängder jord från en plats till en annan och detta kan orsakas av stora jordskred eller översvämningar i bergiga områden där lera, stenblock och stenar spolas ned till dalarna nedanför. Eller, stora mängder lera kan också flyttas när vulkanutbrott skapar lerlaviner, orsakade av snabbt smältande snö. Detta kan leda till att vattendrag blockeras och vatten leds om av stenar och lera, vilket i sin tur kan orsaka översvämningar och blockeringar.

Jordår är varma vädermässigt, så vi kan förvänta oss mer varma fronter och varmt regn, vilket också kan smälta det tjocka snötäcket snabbt. Jordelementet är också associerat med luftfuktighet och fukt, så luftfuktigheten kommer sannolikt att avsevärt öka.

 

Vi kan vara säkra på att Moder Jord kommer att prata och vi kommer inte ha något annat val än att lyssna.

 

POLITIK & EKONOMI

Metaforiskt talat, kan även några större politiska eller ekonomiska omstrukturering uppstå, vilka skulle kunna liknas vid en social eller kulturell jordbävning eller seismiska förändringar. Det kan bli stora förändringar som kommer att vända på de mycket grundläggande aspekterna i samhället och kanske tar dessa sin form genom röstning eller i lagstiftande församlingar runt om i världen. Det kommer bli en återgång till mer traditionella värden och dygder. Hunden är mer för konservativa ideal – bevarande – att behålla vad som är bra, rätt, riktigt och sant. Eftersom hunden också är praktisk, handlar det om att komma ihåg vad som har fungerat innan.

Hundar har mycket att göra med att skydda och försvara, så anslag till försvar kommer att öka och organisationer som arbetar med försvar; militären, polisen, tull och immigration, etc. kommer att se högre finansiering och högre rekrytering. Företag som jobbar med försvar kommer att få nya kontrakt. Det blir en återgång till värdena av heder och plikt i dessa organisationer.

Det blir en förnyad tonvikt på att vakta gränser och inträden till länder, företag och affärer, så räkna med att se en ökning av säkerhetsvakter. Lyckligtvis är krig inte sannolikt i år, såvida inte attacker har inträffat före början av hundåret eller vid redan pågående strider. Det är inte klokt för något land att attackera ett annat i år, eftersom försvarsgärningarna kommer att bli högljudda.

Företag kommer uppleva att människor och andra företag blir mer samarbetsvilliga och det finns vinster att göra i samarbeten. Detta är inte ett år för att vara tävlingsinriktad och materialistisk. Att arbeta tillsammans kommer att ge större vinster än enskilda insatser och konsekventa ansträngningar kommer att uppskattas. Och, företag som tar hand om sina anställdas hälsa och välbefinnande kommer att belönas. Pengar börjar komma från företag och de rika som har medkänsla (eller skuldkänslor..). Detta innebär att välgörenhetsorganisationer och stiftelser kommer att få mer bidrag detta år. Människor i underläge kommer äntligen att få mer stöd och deras röster mer hörda.

Jordbruk kommer att gå särskilt bra detta år med hög avkastning och livsmedelsproduktion kommer att värderas.

Under Hundens år 2018 kan vi också förvänta oss att vi bevittnar födelsen av nya ambitiösa industriprojekt, helt nya produktionssätt och utnyttjande av energiresurser. Speciellt inom solenergiområdet, som nu mognat tillräckligt för att bli ett av de viktigaste billiga källorna till el, både inom transport och i hemmet. Alla initiativ som bidrar till att minska föroreningar och förbättra livskvaliteten uppmuntras och finansieras av stora industriella och finansiella institutioner över hela världen.

 

 

PÅVERKAN FRÅN ANDRA ELEMENT

Enligt Wu Xing, De 5 elementen/rörelserna, och dess närande cykel så ger Jordelementet näring till Metallelementet. Jordelementet får i sin tur näring från Eld-elementet. Kom ihåg att den primära delen av Hundens tecken är Jordelementet, men det påverkas av krafter både från Eld och Metall. Den närande cykeln Eld, Jord och Metall innebär att pengar kan komma till dem som väljer att välja ärlighet och rättvisa i sina kontakter. Företag som säkerställer konsumenternas välfärd och hälsa, särskilt genom ökade investeringar inom återvinning och förnybar energi, kommer att belönas med ökade intäkter.

 

För att få glädjefull upplevelse under hela året är det lyckobringande att visa solidaritet och broderskap, så att Jord Hundens ädla och kraftfulla rättfärdighet omvandlas till materiell och andlig rikedom.

 

Den känsla som hör till Jordelementet är tanken och människor kommer att tänka mycket i år. Risken är att vi kan komma att tänka för mycket vilket kan övergå i oro, grubbleri och förvirring. Människor som oroar sig mycket kommer märka att det mesta de oroar sig för, inte kommer att hända. Att prata med andra kommer att hjälpa oss rensa tankarna. Människor kan även komma att få mer rädslor p.g.a. att Jordelement kontrollerar Vattenelementet och vi kanske kan bli lite dystrare och mindre optimistisk på grund frånvaron av Eldelementet (vi kan också bli lite mer seriösa och noggranna). Men, känslan av glädje kommer att finnas kvar i sammankomster med familj och vänner. Sång är ljudet som hör till Jordelementet så vi kan förvänta oss en ökning av människor som sjunger tillsammans i hemmet eller i körer. Musikindustrin kommer att gå bra och vackra röster kommer att uppskattas mer.

 

 

Totalt sett är Yang Jordhundens år ett positivt och harmoniskt år. Det är ett år där vi verkligen måste hedra cyklerna av handling och vila, skapa stabilitet och hitta den roliga kärleksfulla inställningen till livet oavsett vart det leder oss.

 

 

ENSKILDA PROGNOSER FÖR OLIKA DJUR 2018

 

Råttan – Vattenelementet: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Råttor känner sig mer kreativ, affärerna går generellt bra och det finns en chans att vara mycket sociala. Men se upp för argument med familjemedlemmar.

Oxen * – Jordelementet: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021    Detta inte är ett lätt år på grund av de många hinder som uppstår men de flesta är inte allvarliga. Affärer håller sig på en konstant nivå men det är ett bra år för kärlek relationer.

Tiger – Träelementet: 1926, 1938, 1 950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022         Detta är ett mycket bra år – det finns lycka, särskilt i affärer och tigrar kommer att känna optimistism och agera mer sällskapligt. De kommer att vara mycket upptagna men på ett bra sätt.

Kaninen – Träelementet: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023     Det kommer slutligen att göras framsteg i affärer/verksamheten, även om resultatet inte blir omedelbart. Detta är ett mycket bra år för romantik och äktenskap. Och hemmalivet kommer att bli mycket lyckligare och livet kommer att börja kännas roligare.

Draken * – Jordelementet: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024          Draken är det motsatta tecken på hunden så drakar måste vara försiktig med pengar och hälsa. Hemmalivet kan vara svårt. Hursomhelst så går verksamheten bra och draken bör resa och träffa nya människor eller så kan de börja känna sig uttråkade.

Ormen – Eldelementet: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025       Detta är ett blandat år för ormar. Affärer kommer att verka mycket långsamma och ormar uppmanas att arbeta oavbrutet och hårdare. Ormar kommer att känna sig mer introverta. Familjelivet kommer dock vara njutbart.

Hästen – Eldelementet: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026     Detta är potentiellt ett spännande och actionfyllt år för hästar. Företag kommer att vara mycket mer lönsamma och hästar kommer uppskatta att umgås med vänner och familj mer än vanligt. De kan behöva flytta eller stora förändringar är möjliga i hemmet.

 Fåret * – Jordelementet: 1919, 1931, 1943, 1 955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015     Detta är inte ett lugnt år eftersom fåren kan kastas in i många konfrontationer de inte vill vara delaktiga i. Det finns också en ökad konkurrens. Men de hittar tröst i vänner och ett mycket lyckligt hem liv.

Apan – Metallelementet: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016     Detta är ett år av upp-och nedgångar för apor, men det kommer också finnas tillfällen av plötslig lycka. Apor kommer att känna sig mer självsäkra och hittar lycka/framgång i genomförandet av vissa av sina ovanliga idéer som tidigare inte uppskattades.

Tuppen – Metallelementet: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Detta kommer vara en hel del utmaningar för tuppar i år, men affärerna kommer att gå bra och de kan tjäna mer pengar men de ska inte ta några onödiga risker. Det är viktigt att tupparna vaktar sina tungor och håller sig från att slåss.

Hunden * – Jordelementet: 1934, 1946, 1 958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Detta är ett blandat år för hundar. Det är bra för att flytta, förändra eller renovera. Hundar kommer att känna sig mycket sociala. De kommer inte åstadkomma så mycket som de skulle önska, men de kommer att göra bra kontakter och affärer för framtiden. Om det är din 60: e födelsedag i år, är det en omstart och det kommer vara lycka för dessa hundar.

Grisen – Vattenelementetet: 1935 och 1947, 1 959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Detta är ett bra år för att planera för framtiden – Spara pengar och bli frisk eller mer hälsosam. Sammantaget så kommer året kännas långsamt och även tråkigt, men grisar behöver förbereda sig för händelser under det egna året som kommer. Familjelivet kommer att vara roligt.

 

* Oxar, får, drakar och hundar, (gäller inte de som firar sin 60: e födelsedag) kommer att uppleva detta år lite mer skrämmande. Dock innebär detta endast att de kanske måste flytta, resa mer, byta jobb, börja ett nytt jobb, gifta sig eller skaffa barn…. Kineserna kallar detta att uppleva ”Bra Dålig Lycka”. Kaniner, hästar och tigrar klarar sig mycket bra.

Drakar, oxar, får och hundar kan bära en kaninamulett för skydd i år och att föra mer tur sin väg.