Icons Icons

Profil 2

Laboratorieanalys med en avancerad analystolkning och korrigeringsförslag för läkare/terapeut, samt en komplett analystolkning med dietförslag och kosttillskottsprogram för patienten.

Profil 3

Omtestning med laboratorieanalys med en komplett analystolkning som visar eventuella framsteg och förändringar jämfört med den första analysen. Detta tillsammans med ett diet- och kosttillskottsprogram.

Kan inte blod- eller urinprov berätta lika mycket som en håranalys?

Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod och inte bara vad du åt den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.
Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.
Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod.

Hur kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

Om man tänker sig att kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller inser vi vikten av att ha en bra mineralbalans i kroppen för att ha bra hälsa. Med en hårmineralanalys får du veta hur just din kropps mineralbalans ser ut, det vill säga hur din kropp tar upp den näring i den kost du äter.

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

En hår- och mineralanalys indikerar vilka tillskott man behöver och vilka som ska undvikas. Men vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan. Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram. Efter 30 års forskning har håranalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen.

I samarbete med laboratoriet Trace Element Inc, USA och NutriTech Analysservice kan vi erbjuda en 10 sidors analys på svenska som visar din personliga mineralstatus, avancerad analystolkning, dietråd och förslag till balansering med kosttillskott.

Trace Elements, Inc (TEI) är specialiserade på håranalyser och analyserar över 50 000 prover om året.