Icons Icons

Välvilja manifesterar sig i det inre i form av kärlek och medkänsla för människor och en vilja att inte skada eller känna avundsjuka mot någon. När det gäller beteende, kräver välvilja att du är älskvärd, inte tvistar med andra eller göra onda gärningar. Kort sagt, precis som föräldrar behandlar sina barn, drar sig inte den välvilliga personen för att hjälpa andra, man offrar sitt liv utan tanke på att återgäldas.
I det kinesiska språket är Ren symbolen för två människor som står tillsammans, vilket innebär att människor är alltid engagerade i det ömsesidiga förhållandet att dela vänlighet och kärlek. Confucius menar att människor är till naturen födda vänliga och att det är den miljö vi fostras i som gör oss annorlunda. Människan ska sätta andra framför sig själv, behandla andras framgång som om det vore sin egen.
Enligt Confucius måste Ren integreras fullt ut i samhället, i alla sociala former och relationer. Samhället ska vara baserat på en känsla av ansvar för varandras välmående, vi utför vår plikt att stödja varandra.
I Confucius Analekterna är det mest centrala begreppet i det mänskliga samhället Ren. Alla människor har frön av Ren i sig men det behöver näras och kultiveras genom utbildning och egna ansträngningar. Att kultivera drag av kärlek och godhet kräver att du studerar, förstår, reflekterar över, söker svar och sätter upp mål för att leva den sanna innebörden av Ren.