Icons Icons

Här i väst har vi börjat beskriva detta som ”Gerotranscendens”. Gerotranscendens betecknar både själva slutstadiet i en naturlig livslång utveckling mot mognad och vishet, och processen som leder dit.
”Teorin om Gerotranscendens beskriver en, oftast positiv, perspektivförskjutning från en mer materialistisk och rationalisk syn på livet till en mer transcendental. Flertalet individer förutsätts genomgå en åldrandeutveckling som leder till avsevärda förändringar i sättet att uppfatta jaget, relationerna till andra människor och livet som helhet. Man lär på olika sätt känna sig själv bättre.” – Wikipedia

 

Enligt Konfucius kan lärande vara för skojs skull men först av allt så ska det vara för att kultivera dig själv och bli en ”Junzi”. En Junzi är en vis människa eller en andlig ledare som kultiverar kärlek till hela mänskligheten, som söker upplysning genom reflektion, söker kunskap från alla människor och tar aktiv del i sociala transformationer för fred. För Konfucius axlade en ”Junzi” ansvaret för en harmonisk relation i familjen, samhället, landet och hela världen. De är noga i sitt tal och handlande. De försöker vara välutbildade, även inom poesi, musik m.m.

En upplyst människa har kultiverat sitt hjärta och sinne och utvecklat en kärlek till hela mänskligheten, sökt upplysning genom reflektion, sökt kunskap från alla människor.

Sökandet efter visdom och kunskap och bli upplyst är en livsresa.

Konfucius uppmuntrade ödmjukhet och nyfikenhet när det gällde lärande: ”When three people are walking together, you can definitely find something to learn from at least one of them.”

I slutändan så var lärande för höga mål, lärande är inte för egen skull utan till nytta för hela världen.

Tecknet Zhi består av 3 delar;

Överst till vänster, 矢 Shi, som visar en pil.

Överst till höger finns tecknet för Kou, 口, vilket betyder mun.

Tillsammans bildar de 知, Zhi, som betyder att veta, att vara medveten om.

 
Under dessa finns tecknet för sol eller dag, Ri, 日.

 
Tillsammans visar de på förmågan att tala korrekt varje dag, symboliserande ett liv av visdom, intelligens, lärande och gott omdöme.

Establish heart/mind for Heavens and Earth, shape the destiny of the common people, continue on the teaching of the sages of the past, and bring peace for the thousands of generations to come.

Konfucius